Pétanque Club Montferland
De gezelligste Pétanque Club van Gelderland

Lidmaatschap

PC Montferland is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boule Bond (NJBB).
Leden van PCM  zijn automatische lid van de NJBB.


Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december
Bij tussentijdse toetreding als lid wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december te geschieden, schriftelijk of digitaal bij het secretariaat.


Er zijn 4 speeldagen per week.
Tevens zijn er toernooien, competities en overige activiteiten.

Kom vrijblijvend een aantal keren spelen waarbij je door een ervaren speler wordt begeleid


Contributie 2023:
Clubcontributie     60.00
NJBB 23,90


 
E-mailen
Bellen
Map
Info